Install Day

Seminaries

PROGRAMMA

HALL B - STAND 93

10.00 u

Lucine Albertian

Intro – visie Techlink

De War For Talent is vandaag een realiteit in ons hele ecosysteem. De instroom is niet toereikend. Het gaat bovendien niet alleen om genoeg mensen aan te werven, maar ook om de juiste profielen te vinden én te behouden. Techlink zal uitleggen welke initiatieven er geïnitieerd zullen worden in dit kader, waarin Techlink een centrale rol zal spelen.

10.30 u

Kwinten Lambrecht & Hans Michiels

Voorstelling Sensibiliseringscampagne “Install Tomorrow”

Op vraag van en samen met Techlink zal er een campagne voor jongeren (én hun ouders) op poten gezet worden, die jongeren warm maakt om voor een technische opleiding te kiezen.  De campagne – met een visuele stijl die jongeren tussen 12-16 aanspreekt – zal ondersteund worden door een nieuwe website “Install Tomorrow” en een influencerscampagne.

11.00 u – Klinkenberg
11.30 u – Equans
13.00 u – Groupe EEG

War For Talent – Hoe gaan onze ledenbedrijven hiermee om?

Getuigenissen

11.00 u
11.30 u
13.00 u

Klinkenberg
Equans
Groupe EEG

Voorstelling War For Talent – Hoe gaan onze ledenbedrijven hiermee om

Getuigenissen

14.00 u

Vera Desauw
Tineke Tonnaerd

Resultaten werkgroep

Samenwerken met onderwijs biedt kansen naar instroom, en uitdagingen. Hoe kunnen we vanuit de sector samen-werken aan meer, kwalitatief sterk gevormde leerlingen die instromen vanuit kwalitatief sterke richtingen? Een kort overzicht van een aantal actuele vragen en mogelijke oplossingen’

14.30 u

Martine Degroof

Resultaten subsidieproject Duabaan met getuigenis deelnemer

Via het ESF-project wil Volta de mogelijkheden en voorwaarden van het concept hybride lesgevers in het onderwijs verkennen. Door duale leerkrachten in te zetten, kunnen bedrijven via hun werknemers praktijkervaring en inzichten delen met jongeren. Wij koppelen de eerste resultaten van dit project graag terug naar jullie.

15.00 u

Sybille Laloux
Grégor Probst

Hervorming FR-onderwijs toelichten: voor- en nadelen

Het Franstalig onderwijs werd grondig hervormd. Studenten moeten nu 2 jaar later de keuze maken om een eventuele stap naar een technische opleiding te maken. Wat zijn de nadelen? En zijn er ook opportuniteiten? Een situatieschets.

INKOMSTENT

14.00 u

Mike Bogaerts

Onvoorziene prijswijzigingen. Hoe hiermee omgaan? Nu en in de toekomst

Tijdens deze sessie worden niet enkel oplossingen aangereikt die u zou kunnen toepassen, maar krijgt u ook een demonstratie van de prijsherzieningstool van de afdeling Bedrijfsbeheer van het WTCB. Met deze tool kan u alle materiaal- en loonindexen opvolgen en bent u in staat om op een eenvoudige manier de (officiële) prijsherzieningen te berekenen.

15.00 u

Bart Bleys

Warm water produceren op 45°C: let op voor legionella!

Hoe kunnen we energiezuinige installaties ontwerpen zonder het risico op Legionella-ontwikkeling te verhogen? Tijdens deze infosessie lichten we u de recente onderzoeksresultaten toe op het vlak van Legionella-ontwikkeling bij lage temperatuur SWW-productie. Dit zowel voor installaties met boilers als deze met warmtewisselaars.

15.30 u

David Grillet

smartheating.be : samen richting slimmere installaties

Tijdens deze infosessie komt u te weten met welke slimme technologie en toepassingen de werking van verwarmingsinstallaties kan worden geoptimaliseerd en stellen we het VLAIO-project STEEV en de website www.smartheating.be aan u voor.

16.30 u

Paul Van den Bossche

Vermogenbepaling op basis van EPB / EPC rapporten

Een gedetailleerde warmteverliesberekening is redelijk omslachtig en de vereiste gegevens zijn niet steeds beschikbaar. Voor de bepaling van het nodige vermogen op niveau van het gebouw kan men gebruik maken van de tool op www.smartgeotherm.be, op basis van gegevens uit EPB of EPC rapporten.